حریم خصوصی

بسمه تعالی

سایت دست به نقد حداکثر تلاش خود را به منظور حفظ حریم کاربران به کار می برد و تمامی اطلاعات واصله کاربران به طور محرمانه صرفاً جهت ارائه خدمات این سایت بوده و از آنجائیکه کلیه خدمات دست به نقد قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک صورت می گیرد ، لذا اطلاعات مورد درخواست بر اساس فرآیند ارائه خدمات به مشتریان و کاربران می باشد ؛ بنابراین درج آدرس ، ایمیل و شماره تماس های همراه و ثابت و سایر موارد توسط کاربران به منزله پذیرش صحت اطلاعات مزبور می باشد و دست به نقد ابتدائاً از طریق شماره های  1000111444 و ........................... و ارسال پیامک با کاربران ارتباط خواهند داشت و ارسال هرگونه پیامک تحت عنوان دست به نقد خارج از شماره های فوق الذکر غیر قانونی بوده و ارتباطی به دست به نقد ندارد و در صورت مشاهده چنین مواردی از کاربران تقاضا می شود که موضوع را به آدرس www.dastbenaghd.com اعلام و گزارش نمایند .  شایان ذکر است حفظ و نگهداری رمز عبور و نام کاربری بر عهده کاربران بوده و در صورتی که کاربر شماره تلفن همراه خود را به دیگری واگذار نمود پیشنهاد می گردد قبل از واگذاری خط نسبت به تغییر شماره خود در سایت دست به نقد اقدام نماید . مسئولیت عدم رعایت موارد فوق الذکر بر عهده کاربر است .    دست به نقد تمام اطلاعات کاربران را محرمانه تلقی می نماید و بهره برداری از این اطلاعات صرفاً در راستای خدمات قابل ارائه در سایت دست به نقد خواهد بود و در هیچ مرجع دیگری فاش نخواهد شد مگر به حکم مراجع قضایی و کاربران با اعلام رضایت خود در استفاده از خدمات سایت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودند و مسئولیتی در این خصوص متوجه دست به نقد نخواهد بود .    دست به نقد همانند سایر سایتها در وب سایتها از جمع آوری  IP و کوکی ها  استفاده می کند ، اما پروتکل ، سرور و لایه های امنیتی دست به نقد و روش های مناسب مدیریت داده ها حداکثر تلاش را به عمل می آورد که از اطلاعات کاربران محافظت نماید . بدیهی است در صورت هک دست به نقد توسط اشخاص غیر مجاز اولاً : دست به نقد خود رأساً نسبت به شکایت از متخلف یا متخلفین اقدام قضایی خواهد نمود و ثانیاً : در برابر کاربران خود فاقد مسئولیت قانونی و قراردادی می باشد .